برگه‌ها

خدمات نرم‌افزار و سامانه جامع و یکپارچه

  • مشاوره در زمینه طراحی و معماری سامانه‌های جامع و یکپارچه منابع سازمانی ERP (معماری چندلایه – سرویس‌گرا – واکنش‌گرا)
  • مشاوره، آموزش و تهیه گزارش شناخت و طرح یکپارچه‌سازی سیستم‌های سازمانی موجود
  • مشاوره در زمینه مکانیزاسیون فرم‌ها و فرآیندهای کسب و کار و پیاده‌سازی سامانه‌های BPMS

خدمات نرم‌افزار و سامانه جامع و یکپارچه