برگه‌ها

خدمات آموزش

  • برگزارکننده دوره‌های کاربردی و کارگاه‌های تخصصی مربوط به ابزارها، راه‌کارها، تجهیزات و ادوات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانی
  • برگزاری دوره‌های تدوین شده مدیریتی بر اساس استانداردسازی با سرفصل های customize شده در محل استقرار سازمان متقاضی
  • ارائه مشاوره، پیاده سازی و اجرا راهکار آموزش مجازی
  • مشاوره، آموزش، تدوین و مدیریت بر استقرار و پیاده سازی استاندارد ITIL
  • اصلاح ساختار و فرآیندها و گردش کارهای جاری سازمان بر اساس استاندارد ITIL V3
  • طراحی و به‌سازی فرآیندها و گردش کارهای استاندارد در سازمان‌های دولتی و خصوصی بر اساس متد ITIL
  • مدیریت، نظارت و راهبری پیاده‌سازی استانداردهای ITIL
  • پیاده‌سازی ابزارهای منطبق بر ITIL V3 همچون Managing Service Desk Plus به صورت کاملاً بومی‌سازی شده و فارسی به همراه تقویم شمسی

خدمات آموزش