برگه‌ها

طراحی، تولید و پیاده سازی نرم افزارهای مختلف کاربردی، امنیتی و مدیریتی

  • معماری و برنامه‌نویسی به منظور تولید نرم‌افزارهای سفارش مشتریان
  • تحیل و آموزش نرم افزار
  • ارائه خدمات نگهداری وب سایت
  • تولید نرم‌افزار به همراه بومی سازی (Customized Software)

طراحی، تولید و پیاده سازی نرم افزارهای مختلف کاربردی، امنیتی و مدیریتی