پیام مدیر عامل هلدینگ پاسارگاد

در دنیایی که زیرساخت‌های داده و اطلاعات، عامل اصلی شتاب دهنده به سوی پیشرفت و نیز ایجاد مفاهیم جدید در زندگی امروزه بشر شده است؛ هلدینگ پاسارگاد ایرانیان بر آن می‌دارد تا با موج عظیمی که در این مسیر به راه افتاده است همسو شده و با اتکاء به توانمندی انسانی، نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و راهکارهای بومی و مورد نیاز در داخل با این تغییراتِ سریعِ در حال رشد، خود را همگام سازد.
هلدینگ پاسارگاد ایرانیان به اعتبار تجربه و توانمندی حاصل شده در طی ۱۰ سال حضور مستمر و موفق در بازار فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت کشور توانسته است با ایجاد و توسعه منابع سازمانی و فنی، ایجاد شبکه نمایندگی، توسعه زیرساخت‌های فنی و امنیتی پیشرفته و استاندارد، سهمی از بازار حوزه فناوری کشور را کسب و در راستای تحقق برنامه‌های راهبردی و چشم انداز حوزه فناوری کشور گام‌های مؤثری را بردارد.

در انتها به استحضار می‌رساند، بر آن هستیم تا با محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات خدماتی را در حوزه‌های شبکه و زیر‌ساخت مراکز داده، اینترنت و انتقال داده، امنیت اطلاعات، فناوری‌های نوین و مجازی‌سازی، مشاوره مدیریت و آموزش ارائه نماییم و امید داریم که با فعالیت در هر یک از حوزه‌ها مسؤلیت‌های فردی، اجتماعی خود را به نحوه احسن به انجام رسانیم.

پیام مدیرعامل