1. ارائه پکیج خدمات پشتیبانی، سرویس و نگهداری برای کلیه تجهیزات الکترونیکی، کامپیوتری و امنیتی بانک ها
  2. انعقاد قرارداد با سازمان ها، بانک ها و مؤسسات جهت ارائه خدمات سرویس و نگهداری در
  • دستگاه های نظارت تصویری و دوربین های مداربسته CCTV
  • سامانه های خودکارسازی اداری
  1. ارائه سرویس پشتیبانی برای پروژه های اجرا شده و نیز محصولات و سامانه های نصب شده برای مشتریان در دوره تضمین و خدمات پس از فروش
پشتیبانی مشتریان