ارائه انواع خدمات تخصصی در ۱ – مجازی‌سازی سرور ۲ – مجازی‌سازی دسکتاپ ۳ – مجازی‌سازی نرم‌افزار ۴ – Storage 5 – مجازی‌سازی I/O 6 -مجازی‌سازی شبکه و… شامل :

  • مشاوره، طراحی و اجرا راه‌کارهای مجازی‌سازی با Hyper Visor های شناخته شده نظیر VMWare ، Citrix ، KVM ، XEN
  • طراحی و اجرا VDI و VDA و محیط‌های BYOD
  • طراحی و پیاده‌سازی بسترهای vApp نظیر Citrix و Xenapp

تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های نوین، هوشمند و پیشرفته شامل:

  •  طراحی و پیاده‌سازی سیستم هوشمند جمع‌آوری خودکار، ردیابی و ثبت اطلاعات کالا و انبار
  •  هوشمند‌سازی و ارائه راه کار و خدمات مبتنی بر IOT و خدمات، تجهیزات و نرم‌افزارهای سیستم RFID
  •  خدمات تخصصی در هوشمند‌سازی مجتمع‌های تجاری، اداری و مسکونی

مجازی‌سازی و فناوری‌های نوین هوشمند