هلدینگ پاسارگاد علاوه بر دفتر مرکزی خدمات پس از فروش در تهران، دارای شبکه نمایندگی در مراکز استان ها می باشد که سراسر شهر های ایران را تحت پوشش گستره نمایندگی این شرکت قرار می دهد:

نمایندگی ها در سراسر کشور