درخواست نمایندگی:

هلدینگ پاسارگاد جهت گسترش نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش خود به شهرهای جدید و همچنین تکمیل ظرفیت شهرهایی که هم اکنون دارای نماینده هستند، اقدام به جذب اشخاص و یا شرکت های صاحب تجربه و دانش در زمینه خدمات پس از فروش محصولات اداری و بانکی خود می نماید. لذا در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده لطفا فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نموده و ارسال نمایید:

فرم درخواست نمایندگی: