شما می توانید با شماره ها و ایمیل زیر به منظور درخواست پذیرندگی و یا اعلام شکایات خود تماس حاصل نمایید:

  • شماره های تماس:

    ۸۸۶۱۱۶۵۳ (۰۲۱) و ۸۸۶۱۱۷۲۳ (۰۲۱)

  • ایمیل:

    Info@ipcoholding.com

فرم درخواست

به منظور ثبت درخواست پذیرندگی و یا ارسال شکایات خود لطفا فرم زیر را ارسال نمایید: