• دارای مجوز افتا از سازمان فناوری اطلاعات ایران (وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات)
  • عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
  • دارای سهم مشارکت در کنسرسیوم شرکت‌های FCP  برای ارائه خدمات دسترسی به اینترنت
  • دارای گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO 27001)
  • دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001)
  • دارای گواهینامه مدیریت کیفیت آموزش (ISO 10015)
  • دارای گواهینامه اصول رضایتمندی مشتری – راهنمایی برای رسیدگی به شکایات (ISO 10002)
  • دارای گواهینامه سنجش رضایتمندی مشتری (ISO 10004)