مزیت رقابتی به عنوان توانایی منابع و عملکرد برجسته در رویارویی برای رقابت و کسب سهم بیشتر بازار تعریف می‌شود. شرکت‌های رقیب هنگامی‌ که ویژگی‌های بهتری نسبت به رقبا کسب می‌کنند، در واقع مرزی برای رقابت‌شان ایجاد می‌کنند از این رو مجموعه هلدینگ فناوری پاسارگاد ایرانیان با تأمین و توسعه منابع مالی، اقتصادی، فنی و انسانی در حوزه ستادی و نیز شرکت‌های تخصصی توانسته ضمن اجرای پروژه‌های سطح ملی، مزایای رقابتی ویژه‌ای را در بازار رقابتی کشور از آن خود نماید و با برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل دقیق در زمان‌های برآورد شده و موعد مقرر خدمات و محصولات را تحویل داده و همواره به مشتریان خود پاسخگو بوده است؛ از جمله زیرساخت‌های سازمانی شرکت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- نیروی انسانی: دارای ۲۰۰ نفر پرسنل مستقیم و تحت بیمه و ۲۵۰ نفر نیروی فعال پیمانکاری/قراردادی در سطح کشور

۲- فضای فیزیکی سازمانی: دارای بیش از ۲۰۰۰ متر فضای شرکتی در سطح استان تهران جهت استقرار حوزه ستادی و شرکت‌های تابعه

۳- خدمات اجرا و پشتیبانی: فعالیت بیش از ۱۵ تیم عملیاتی در ارائه خدمات نصب و راه اندازی و پشتیانی فنی مشتریان در سطح کشور و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی بر اساس تعهدات قرارداد در قالب تیم پشتیبانی استانی و مرکز تماس

۴-شرکت‌های تابعه: دارای ۸ شرکت حقوقی مستقل و زیر مجموعه و همچنین ساختار، منابع و موضوعات کاری تخصصی در زنجیره فعالیت‌های هلدینگ

۵- شرکای تجاری استانی: دارای شرکای تجاری فعال و نمایندگی مجاز استانی به منظور ارائه خدمات پس از فروش، پشتیبانی فنی و نگهداری محصولات موضوع قرارداد

منابع و مزایای رقابتی هلدینگ