شما می توانید با شماره ها و ایمیل زیر به منظور درخواست خدمات و محصولات، تماس حاصل نمایید:

  • شماره های تماس:

    ۸۸۶۱۱۶۵۳ (۰۲۱) و ۸۸۶۱۱۷۲۳ (۰۲۱)

  • ایمیل:

    Info@ipcoholding.com

فرم درخواست

به منظور ثبت درخواست محصولات و خدمات،  لطفا فرم زیر را ارسال نمایید: